การแสดงผลข้อมูลการขับขี่ โดยการใช้มือถือสมาร์ทโฟน และ ระบบ AI

Flare Analytics คือ โซลูชั่นหนึ่งที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม โดยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่ผ่านการใช้มือถือสมาร์ทโฟนและ AI

“แพลตฟอร์ม การวิเคราะห์ข้อมูลการขับขี่”

การบูรณาการแอปพลิเคชั่นด้วย Flare Analytics SDK เพื่อเก็บข้อมูลการขับนี้

​ระบบอัจฉริยะได้เก็บข้อมูลจากผู้ขับขี่จำนวน 20,000 คน ผ่านทาง Flare Ad*.

ด้วยการบูรณาการที่ปรับเปลี่ยนได้นี้ สามารถสร้างสรรค์นำไปใช้ได้ในทุกๆ โซลูชั่นที่ต้องการ

*Flare Ad คือ แพลต์ฟอร์มสำหรับงานติดสติกเกอร์โฆษณาบนรถยนต์ ซึ่งได้รับการพัฒนาและดำเนินการโดย Flare Inc.

กรณีศึกษา

การขับขี่ด้วยความประมาท

ป้องกันการขับขี่ด้วยความประมาท และป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์
โดยติดตามตรวจสอบ และระงับการใช้มือถือสมาร์ทโฟน ในระหว่างการขับรถ

ระบบจัดการยานพาหนะ

อุปกรณ์ระบบบริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหะโดยใช้แอปพลิเคชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟน ที่บูรณาการด้วย Flare Analytics แทนการใช้อุปกรณ์

GPS ที่มีราคาแพง

การประกันภัยทางรถยนต์

Flare Analytics ช่วยวางแผนการจัดการและการเลือกซื้อประกันแบบ Telematics, Use-based Insurance (UBI), Pay As You Drive และอื่นๆได้

 

ติดต่อ

© 2020 Flare Inc.